طلوع اتشین


Title طلوع اتشین
Hit 3595
Location بالا سقف خونه
Camera fuji film finepix s4000
Lens Aperture 5.4
Exposure 5sec
ISO 100
keyword
طلوع


2 comments have been posted.

ممنون جناب رحیمی این عکس برای دیشب هست به تاریخ 12 دی
عکس زیبایی است. به نظرم همین چند روزه پیش ماه اینگونه از افق شرق طلوع کرده. موفق باشید
Top