سحابی سر اسب Horshead Nebula


سحابی سر اسب در صورت فلکی جبار

سحابی سر اسب (به انگلیسی: Horshead، و B33 در کاتالوگ سحابی‌های تاریک برنارد) یک سحابی تاریک در ابر مولکولی شکارچی است که نزدیک به شرقی‌ترین نقطهٔ صورت فلکی شکارچی (ستاره نطاق) قرا گرفته‌است و ۱۵۰۰ سال نوری تا زمین فاصله دارد. این جرم همچون دندانه‌ای تیره در میان سحابی نشری قرمز رنگ خودنمایی می‌کند. چهرهٔ تیره‌ای از سر اسب در سحابی آشکار است و که این جرم در حقیقت غباری کدر است که در جلوی سحابی نشری و پرنوری قرار گرفته. این جرم نیز همچون ابرهای جو زمین به صورت اتفاقی چنین شکلی را به خود گرفته است. بعد از چندین هزار سال، بخش داخلی سحابی به دلیل حرکت دگرگون می‌شود. انتشار سحابی به رنگ قرمز به علت آمیخته شدن الکترون با پروتونهای اتم هیدروژن است.  
Title سحابی سر اسب Horshead Nebula
Hit 4388
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر خارا
Camera Canon EOS 6D modified
Telescope Vixen ED115s
F 5.2 Vixen Focal Reducer
Exposure 125 دقیقه 42 فریم 3 دقیقه ای
Filter ُSkyGlow+HA 12nm
ISO 3200
Photography Techniques استک DSS
Date of photography 4 آذر ماه 1394


No comments have been posted.

Top