خورشید در پس ابر


پیچش ابر در پهنه آسمان و  پنهان وآشکار شدن خورشید  در پس آن مناظر بی نظیری خلق می کند که آدمی را به تحسی وامیدارد.
Title خورشید در پس ابر
Hit 4639
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قائم شهر
Camera کانن 1100
Lens 250-55
Lens Aperture 9
Exposure 80/1
ISO 800
Accessories سه پایه
Date of photography مردادماه 1392
keyword
پدیده


No comments have been posted.

Top