ستاره های کوهستان


این عکس شامل 4 عکس 30 ثانیه ای است و با نرم افزار های Photoshop CS5  و Startrail v2  پردازش شده است
Title ستاره های کوهستان
Hit 3336
Photographer علی شهبازیعلی شهبازی
Location بام شهر در 3 کیلومتری شمال زنجان
Camera canon 40 D
Lens 18-55 canon
Lens Aperture 5.6
Exposure 120
ISO 1600
Date of photography مرداد 1391


1 comments have been posted.

آقای شهبازی عزیز ، در مورد این تصویر چند نکته به نظرم آمد : 1- تصاویری که به صورت میدان دید باز از ستاره ها گرفته می شوند یا نقطه ای هستند و یا رد ستاره . در حالت اول ، نوردهی را آن قدر کم در نظر می گیریم که ستاره ها نقطه ای ثبت شوند . در حالت دوم که می خواهیم رد ستاره ثبت کنیم ، معمولاً نوردهی کل را بیش از 30 دقیقه در نظر می گیریم تا ردی با ارزش به دست آید . فکر می کنم اگر تصویرتان را به یکی از این دو حالت می رساندید ، نتیجه بهتر می شد . 2- در رد ستاره ها ، یک بی نظمی مشاهده می شود که فکر می کنم مربوط به تکان خوردن دوربین باشد . 3- اگر دمای عکس را پایین تر بیاورید تا تمایل رنگ کلی تصویر به سوی قرمز کمتر شود ، نمای جذاب تری به دست می آید . با تشکر .
Top