مشتری


کمربندهای مشتری
Title مشتری
Hit 3406
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قائمشهر
Camera کانن 1100
Telescope اشمیت کاسگرین 6
ISO 1600
Accessories مقر LXD75
Date of photography آذر 91
keyword
مشتری


1 comments have been posted.

جناب آقای رحیمی با تشکر از نظرات کارشناسانه شما اگر براتون ممکنه در مورد ترکیب عکسها با نرم افزار ریجس تکس توضیح مختصری بفرمایید. متشکرم
Top