جبار


Title جبار
Hit 2686
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location talaghan
Camera canon 60D
Lens 200_70
Lens Aperture 2.8
Exposure 230s
ISO 100
Photography Techniques تک فریم
Accessories پایه موتوردارEQ3
Date of photography 91
keyword
جبار


2 comments have been posted.

ممنون مصطفی جان .راستش انقدر سرد بود که همه چیز زود پیش رفت.بازم ممنون از راهنمائیتون
حساسیتی (ISO) که برای گرفتن این تصویر انتخاب کرده اید ، معمولاً برای عکاسی از آسمان شب بسیار کم می باشد . با افزایش حساسیت ، البته تا مقداری که باعث تولید نویز اضافی نشود (مثلاً 1600 برای دوربین 60D مناسب و معقول است) ، می توانستید زمان نوردهی را کاهش دهید تا رد اجرام زمینی کمتر شود و در کنار آن جزئیات بیشتری نیز از آسمان به ثبت برسانید. موفق باشید .
Top