چشمه آبگرم


یکی از چشمه های آبگرم منطقه که برای رصد در آنجا مستقر بودیم، نورپردازی از سه جهت با نورهای مختلف صورت گرفته.
Title چشمه آبگرم
Hit 2945
Photographer حجت ظفرخواهحجت ظفرخواه
Location روستای قرول - خوی
Camera canon 60D
Lens 15-85mm
Lens Aperture f/3.5
Exposure 25sec
Filter -
ISO 1000
Photography Techniques -
Accessories -
Date of photography 92/5/19


1 comments have been posted.

نورپردازی نقطه قوت عکس می باشد و با توجه به هماهنگی نور سبز با نور نور نارنجی آسمان ترکیب رنگی زیبایی بوجود آورده ... آسمان هم که دیگه حرفی واسه گفتن نمیذاره
Top