مبارزه راه شیری با آلودگی نوری


مبارزه راه شیری با آلودگی نوری
5 کیلومتری شمال شهر زنجان
Title مبارزه راه شیری با آلودگی نوری
Hit 3491
Location 5 کیلومتری شمال شهر زنجان
Camera 550d
Lens 18-55
Lens Aperture 4.5
Exposure 30 ثانیه
ISO 3200


1 comments have been posted.

1- از حساسیت (ISO) کمتری استفاده می کردید تا از میزان نویز زیاد تصویر کاسته شده و همچنین چراغ ها و زمینه ی جاده ، کمتر Over می شدند . 2- برای جلوگیری از اشباع شدگی و روشنایی بیش از حد چراغ ها و در عین حال داشتن جزئیاتی واضح و روشن از راه شیری ، می توانستید از تکنیک HDR بهره ببرید . 3- شاید اگر دمای عکس پایین تر بیاید تا تمایل رنگ کلی تصویر به سمت قرمز و نارنجی کمتر شود ، نمای زیباتری به دست آید . موفق باشید .
Top