سحابی خرچنگ


* حدود هزار سال پیش، منجمان چینی درخشش عجیبی را در آسمان دیدند که تا سه هفته پس از آن حتی در روشنایی روز هم قابل مشاهده بود.
* هم اکنون بعد از گذشت ده قرن، اگر با تلسکوپ به همان نقطه از آسمان نگاه کنیم این جرم عجیب را می بینیم که به سحابی خرچنگ معروف است. 
* باقیمانده یک انفجار ابرنواختری که عامل بخش بزرگی از پرتوهای ایکسی است که از آسمان دریافت میکنیم.
* مات بودن جزئیات تصویر به خاطر ابعاد ظاهری بسیار کوچک جرم است، به شکلی که بیش از صد سحابی با همین ابعاد را میتوان در یک قرص ماه جا داد.
* عکس زیر، حاصل برهم نهی 40 عکس با مجموع 20 دقیقه نوردهی در آسمان دشت برم در نزدیکی شیراز است.
Title سحابی خرچنگ
Hit 3422
Photographer اشکان عارفیاشکان عارفی
Location دشت برم
Camera Canon 60D
Lens --
Lens Aperture 0
Telescope GSO 10" F:4
F 4
Exposure 20*30s
Filter --
ISO 1600
Photography Techniques Stacking
Accessories --
Date of photography 1 آبان 1393


1 comments have been posted.

جناب عارفی عزیز عکس شما کراپ شده ؟ به نظر میرسه تصویر کمی بزرگ تر شده باشه. پیشنهاد میکنم در قسمت کروز نرم افزار فتوشاپ نمودار رنگها را کانال قرمز سبز و آبی دقیقا روی هم قرار دهید. همینطور در قسمت لوول فلش شاخص را در هر سه کانال رنگی به ابتدای شیب قله نمودار رنگ ها حرکت دهید. به نظر میرسه رنگ این سحابی آن چیزی نیست که در واقعیت وجود دارد. تلاش و زحمت شما برای عکاسی از این سحابی با ارزش است. موفق باشید.
Top