❄ شبی در جاده ی برفی ❄


❄ شبی در جاده ی برفی ❄


هیبت حق درون شکافت روح به آسمان شتافت

صورت جبار نگر در پی ممسک العنان

صورت فلکی جبار و آسمان زمستانی در یک شب برفی.

Title ❄ شبی در جاده ی برفی ❄
Hit 3965
Location استان مرکزی
Camera Nikon D7000
Lens Tokina 11-16 f2.8
Lens Aperture 3.5
F 13
Exposure 25 sec
ISO 800
Photography Techniques Long Exp
Date of photography 2015


1 comments have been posted.

بسیار زیباست
Top