شهاب ها در آسمان


شهابی از شهابهای بارش شهابی جوزایی  پاییز 89
باران شهابهای اسدی در راهند. شامگاه 5 شنبه تا صبح جمعه و شامگاه جمعه تا صبح شنبه باران شهابهای اسدی از این سو و آن سو میبارد.
خوشبختانه هوا ی اکثر مناطق کشور هم این دو شب صاف و بدون ماه هستند.
منتظر عکسهای دوستان عزیز در سایت نگاره های آسمان شب هستیم


Title شهاب ها در آسمان
Hit 4782
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location سید آباد - نایین
Camera کانن 5 دی
Lens 10-24 Tamron در 13 میلیمتر
Lens Aperture 3.5
Exposure 19 ثانیه
ISO 3200
Date of photography پاییز 89


No comments have been posted.

Top