مقابله سیاره مشتری


در این شب ها، مشتری در مقابله است و در تمام طول شب در آسمان نمایان است. در واقع مشتری دقیقا در نقطه مقابل خورشید است و هنگامی که خورشید در غرب آسمان غروب می کند، مشتری از شرق طلوع می کند. بهترین زمان برای رصد مشتری تا یک سال اینده فرا رسیده است.

م
Title مقابله سیاره مشتری
Hit 2912
Photographer Ali ShafieianAli Shafieian
Location Tehran, Iran
Camera Canon 60D
Lens Canon 10-22mm
Lens Aperture f/11
F 22mm
Exposure "30*100
ISO 100
Photography Techniques Startrails
Date of photography 8March, 2016
keyword
startrails


2 comments have been posted.

جناب رحیمی خیلی ممنونم.هدفم اینه که اجرام و وقایع نجومی که در اوج آلودگی شهرهای بزرگ که با چشم دید میشه رو بتونم ثبت کنم.
عکس جالب و زیبایی است استفاده از نماهای شهری و آسمان شب درک شرایط رصد وقایع آسمان در شهر ها را برای بینندگان بهتر میکند موفق باشید
Top