کهکشان راه شیری برفراز کاخ ساسان


Title کهکشان راه شیری برفراز کاخ ساسان
Hit 3671
Photographer سوگل سیارسوگل سیار
Location کاخ ساسان فارس
Camera canon700D
Lens 18-135
Lens Aperture 3.5
Exposure 30
ISO 6400
Date of photography 94/05/23


3 comments have been posted.

برای 700d با ضریب 1.6 میشه 29 میلیمتر که فکر نکنم 30ثانیه زیاد باشه.احتمالا فاصله کانونی بیشتر از 18 بوده!! سرکار خانم سیار نظر خودتون دراین باره چیه ؟
نما و کادر خوبه کمی راه شیری زیاد از حد پر نور شده اگر کمی نور راه شیری را کم کنید بهتر هست. موضوع مهم دیگر استفاده از حسایت 6400 هست که برای دوربین 700 دی کمی زیاده بهتر از ایزو های پایینتر استفاده کنید. در مجموع تلاش شما قابل تحسینه موفق باشید
پیشرفت شما قابل توجهه موفق باشید فکر میکنم برای 18 میلی متر 30 ثانیه نوردهی زیاده ستاره ها رد افتاده
Top