شبهای پر ستاره در جنگل


Title شبهای پر ستاره در جنگل
Hit 3426
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه
Camera 5D
Lens 14mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 1600
Date of photography زمستان 93


1 comments have been posted.

انور جان عالی و زیباست . اگر بتونی در عکسات قطر ستاره ها رو کمی کاهش بدی نمای دقیقتر و زیباتری در عکسها پدیدار میشه موفق باشی
Top