بارش برساووشی


Title بارش برساووشی
Hit 3672
Location اصفهان/روستای هونجان
Camera nikon D7100
Lens 18-140
Lens Aperture 3.5
Exposure 30"
ISO 5000
Date of photography 23/5/94


2 comments have been posted.

درود جناب رحیمی حدود ۳۰۰فریم عکس برداری کردم و فقط رد شهاب ها رو در یک فریم قرار دادم.شهاب ها و مکانشان واقعی هستند ولی زمان بارش هر شهاب متفاوت است.
خیلی خوبه بفرمایید با چه روشی عکاسی کرده اید موفق باشید
Top