برساووشی

 

برساووش و شبان!

حتی با وجود نور ماه، بسیاری از ساکنان زمین توانستند بارش شهابی برساووشی امسال را مشاهده نمایند.

شهاب‌های برساووشی، بر فراز آسمان اسلواکی

امشب یکی از بهترین شب‌ها برای دیدن شهاب است.

Make A Wish

آذر گوی برساووشی در شب بارش شهابی برساووشی

بارش شهابی

بارش شهابی برساووشی 95

بارش شهابی برساووشی

بارش شهابی برساووشی سال 1395 در روستای مومج

A Container with Perseus Meteor and the Constellation of Orion

عکس یادگاری با شهاب برساووشی و آقای شکارچی

Raining Stars


بارش شهابی برساووشی نزدیک است...

بارش شهابی برساووشی شروع شده است...

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

بارش شهابی برساووشی


Top