Saturn


با سلام
بهترین زمان رصد و عکاسی از سیارات بیرونی زمانی است که در مقابله قرار دارند. اگر سیاره ای (سیارات بیرونی) در مقابله باشد تقریبا هنگام غروب خورشید طلوع می کند و همزمان با طلوع خورشید غروب می کند و در تمام طول شب در آسمان دیده می شود. بنابر این بهترین زمان عکاسی و رصد سیاره هنگامی است که سیاره در مقابله قرار دارد. زیرا هم مدت بیشتری در آسمان است، هم قرص روشن سیاره رو به زمین است، و همچنین سیاره در کمترین فاصله از زمین قرار دارد
این تصویر حدود 2 ماه بعد از مقابله سیاره زحل ثبت شده است و تقریبا موقعیت مناسب عکاسی از دست رفته است.
عکاسی در نیشابور صورت گرفته و بر خلاف این نظر که در عکاسی از سیارات لازم نیست از آلودگی نوری شهرها فاصله بگیریم به نظر من برای ثبت بهتر جزئیات هرچه از غبار و آلودگی نوری بیشتر فاصله بگیریم نتیجه بهتر خواهد بود
منتظر نقد سازنده دوستان هستم
با تشکر
Title Saturn
Hit 4015
Location شهر نیشابور
Camera Canon 60D
Telescope ماکستوف کاسگرین 180 mm
F 5400
Exposure فیلم برداری
Photography Techniques استفاده از نرم افزار های VirtualDub,RegiStax 6
Accessories بارلو 2XSky watcher Apo ED
Date of photography 1392/03/16


No comments have been posted.

Top