بازمانده ی راه شیری


راه شیری در هنگام غروب صورت فلکی دجاجه
Title بازمانده ی راه شیری
Hit 3004
Location میانه
Camera canon 550D
Lens ef-s 18-55
Lens Aperture 4
F 18mm
Exposure 107s
ISO 800
Accessories موتور ردیاب


No comments have been posted.

Top