در گذشتگان


سلام

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت
شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ
زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت
                                              هوشنگ ابتهاج
                                       

آخرین تصاویر نجومی را در وب سایتم  ببینید
Title در گذشتگان
Hit 3266
Location نیشابور
Camera canon 6D
Lens 24-105
Lens Aperture 5
F 24
Exposure 30 فریم 40 ثانیه ای (مجموعا 20 دقیقه)
ISO 6400
Photography Techniques ترکینگ
Accessories Eq5
Date of photography شهریور 1394


1 comments have been posted.

جناب عبدالله آبادی عزیز عکس زیبایی است موفق باشید
Top