آسمان پرستاره


Title آسمان پرستاره
Hit 3576
Photographer حسن صانعیحسن صانعی
Location کاروانسرای رباط شرف - جاده مشهد سرخس
Camera کانن 650D
Lens 18-55
Lens Aperture 4
Exposure 30 s
ISO 1600
Date of photography مهرماه


1 comments have been posted.

آقای صانعی عزیز عکس خوبی است. کدام قسمت از آسمان را عکاسی کرده اید. موفق باشید
Top