کمی آنسو تر از آلودگی نوری....


Title کمی آنسو تر از آلودگی نوری....
Hit 3212
Location جاده ی جلایر ، جایی در نزدکی سد الغدیر ساوه در جاده ی قدیم تفرش به ساو
Camera Nikon D7000
Lens 18-105
Lens Aperture 3.5
F 3.5
Exposure 30sec
ISO 3200
Photography Techniques تک شات لانگ اکپوز
Accessories ریموت کنترل Hama
Date of photography 28 تیر 1392


No comments have been posted.

Top