کاروانسرای

 

Blabad Milkyway

راه شیری در بلاباد - نایین

سحابی سر اسب و مشتعل


جبار و خوشه پروین در کاروانسرای دیرگچین

نمای باز از کاروانسرای دیرگچین با خوشه پروین و جبار

کاروانسرای مزینان

تلفیق حدود 100 عکس

سر به هوا

عکاسی از گروه بازدید کننده کاروانسرای دیرگچین

رد ستارگان بر فراز کاروانسرای قاجاری


طولانی ترین خسوف قرن

خسوف و کاروانسرای 1000ساله

کاروانسرای عباس آباد


کاروانسرای قوشه

بارش شهابی برساوشی امسال

زمین و اعماق آسمان شب

سالها پیش زمانی که نخستین بارفیلم زیبا و خاطره ساز " خیلی دور خیلی نزدیک " اثر رضا میر کریمی را میدیدم حسی را تجربه میکردم که نمایشی از بخشی از زندگیم را تداعی میکرد.

Top