طلوع راه شیری


Title طلوع راه شیری
Hit 3135
Location روستای هونجان
Camera Canon EOS 550D
Lens 10-24mm Tamron
Lens Aperture f/3.5
Exposure 40s exposure
ISO 1600
Date of photography 2 اردیبهشت 1391


4 comments have been posted.

ممنون جناب برازنده
بسیار خوب
ممنون جناب رحیمی! بله همین طوره!
بسیار زیبا و کارد بندی خوبی است. راه شیری این شبها تقریبا به همین شکل در امده است و ارام ارام میرود تا از اسمان شب برای چند ماه خدا حافظی کند.
Top