شبی ابری در کنار برج دیده بانی سنگی


دو شب گذشته من چند ساعتی را در نزدیکی این برج دیده بانی سنگی در مرز شمال غربی منطقه ی حفاظت شده ی کلاه قاضی در اصفهان گذراندم.
همین طور که می بینید نور ماه در این آسمان ابری قدری مزاحم کننده و شاید زیبایی دهنده بود.
در این تصویر شما سیاره ی پرنور مشتری را در سمت چپ تصویر و ستاره ی رایجل (بتای صورت فلکی جبار) را بر بالای برج دیده بانی و ستاره ی بتلجیوس (آلفای صورت فلکی جبار) را در سمت چپ رایجل مشاهده می کنید
Title شبی ابری در کنار برج دیده بانی سنگی
Hit 4061
Location منطقه حفاظت شده کلاه قاضی، اصفهان
Camera Canon EOS 550D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture f/3.5
Exposure 30s exposure
ISO 400


No comments have been posted.

Top