لاوجوی

 

دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو2

دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو سری دوم

دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو

دنباله دار لاوجوی همچنان در اسمان شب خودنمایی می کند .

دنباله دار لاوجوی

دنباله دار لاوجوی به همراه خوشه پروین, مشتری و صور فلکی جبار, ثور

دنباله دار لاوجوی در حرکت

یک فیلم کوتاه از حرکت دنباله دار لاوجوی در پهنه اسمان زمستانی

دنباله دار لاوجوی و خوشه پروین

دنباله دار زیبای C/2014 Q2 Lovejoy میهمان آسمان زمستانی ما بوده و هست.

شماره ۲۴۴ ماهنامه نجوم منتشر شد.

در این شماره از ماهنامه نجوم علاوه بر مقالات متنوع ستاره شناسی یک مقاله به قلم محمد رحیمی در باره ساخت تجهیزات مربوط به دوربین عکاسی DSLR منتشر شده است.

دنباله دار لاوجوی 2 در این شبهای زمستان

عکس در حاشیه شهر گرفته شده

دنباله دار زیبای لاوجوی 2014

دنباله دار لاوجوی 2014

لاوجوی در آسمان شهر


دنباله دار لاوجوی C/2013 R1 Lovejoy


Top