غم بیاویــخته با رنگ غروب ...


غروب خورشید در دشت های اطراف روستای سامان از توابع استان همدان و دو درخت بادامی که با وجود کم آبی سال هاست که تنها دوام آورده انـد و هر غروب همدم گرمابخش منظومه ی ما هستند ...
Title غم بیاویــخته با رنگ غروب ...
Hit 6964
Location روستای سامان - همدان
Camera Canon EOS 600D
Lens 18 - 55
Lens Aperture f/14
Exposure 1/320 sec
ISO 100
Photography Techniques Single Shot
Accessories سه پایه
Date of photography 1392/5/28


No comments have been posted.

Top