شبهای پاییز


Title شبهای پاییز
Hit 4141
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیر
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Exposure 30s
ISO 1600
Photography Techniques Panorama
Date of photography 93/9/9


2 comments have been posted.

خیلی ممنونم آقای رحیمی عزیز از راهنمایهای خوبتون
انور عزیز عکس خوب و زیبایی ثبت کرده ای . کادر بندی خیلی خوب هست . به نظرم کمی رنگ صورتی در زمینه آسمان هست. باید بتونی رنگ آسمان را سیاه کنی و با توجه به مودیفای بودن دوربینت اجرام غیر ستاره ای مثل سحابی های عکس را متمایز کنی
Top