من و صورت فلکی جبار


Title من و صورت فلکی جبار
Hit 4131
Photographer علی طوافیعلی طوافی
Location روستای مصر
Camera Zenith
Lens 45mm
Lens Aperture 2.8
Telescope -
Exposure 19"
Filter -
ISO 200
Photography Techniques -
Accessories -
Date of photography 2012-11-09


1 comments have been posted.

تلاش خیلی خوبی دارید. استفاده از دوربین زنیط و فیلم برای عکاسی نجومی سالها است با توجه به حضور دوربین های مجهز دیجیتال به فراموشی سپرده شده است. استفاده از همین امکانات هم اگر با دقت انجام شود میتواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. به نظرم باید روی فوکوس بهتر کار کنید . اما دید شما و انتخاب سوژه خوب است. نوردهی هم درست انتخاب شده . ستاره ها کمی از فوکوس خارح شده که ممکن است به خاطر تکان خوردن باشد و یا فوکوس درست نبوده. پیروز باشید
Top