دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو


دنباله دار لاوجوی همچنان در اسمان شب خودنمایی می کند . هربار که از این دنباله دار زیبا تصویری تهیه می کنید بخاطر داشته باشید که کاشف آن درحال حاظر توانایی دیدن آنرا ندارد! تصویر در نزدیکی منزل تهیه شده است. لطفا تصویررا در سایز بزرگ مشاهده نمایید.
Title دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو
Hit 3496
Location دامغان
Camera Nikon D7100
Lens 70-300 Nikkor
Lens Aperture f/10
Exposure 11X90sec
ISO 3200
Date of photography 7/3/2015


No comments have been posted.

Top