ردستارگان


این تصویر شامل ترکیب 100 عکس 25 ثانیه ای بوده و در روستای درک استان سیستان و بلوچستان میباشد
Title ردستارگان
Hit 1847
Photographer milad azadmaneshmilad azadmanesh
Location سیستان و بلوچستان
Camera canon 5d markll
Lens 16mm fisheye
Lens Aperture 2.8
Exposure 25sec
ISO 5000
Date of photography 20/10/97


No comments have been posted.

Top