زحل


Saturn
SkyWatcher 8" newt at f/25 (TeleVue 5x powermate) & Neq6 mount , Canon 40D(mod), 1200 out of 6500 frames stacked in registax 6
Title زحل
Hit 4213
Location شهر کرمان
Camera 40D
Lens Aperture 25
Telescope 8اینچ نیوتنی اسکای واچر
F 5000
Photography Techniques stack
Date of photography 25 اردیبهشت 93


4 comments have been posted.

سپاس بی کران از همه‌ی دوستان عزیز . درست میفرمایید جناب رحیمی
عکس خیلی خوبیه بویژه که با این ابزار نتیجه چنین عکسی شده . این نشان از عکاسی دقیق و حساب شده و عکاسی هدفمند شما از موضوعات است. بسیاری از ما منجمان ایرانی هم اینک بیشترین و بهترین ابزار نجومی را در اختیار داریم و حتی در مقایسه با کشورهای دیگر این میزان ابزار از بعد کمی و کیفی قابل توجه هست ولی متاسفانه بی هدف بی انگیزه و بدون دانش و آموزش از آنها استفاده میکنیم. مدتی بود تب خرید ابزار بزرگتر دقیق تر و بهتر و گرانتر و راه اندازی انواع و اقسام رصد خانه های مجهز فراگیر شده ولی تا کنون نتیجه ای ملموس از فعالیت های تحقیقاتی و حتی عکاسی معمولی از این همه ابزار و امکانات دیده نشده است.
بسیار زیبا وحرفه ای شده
سلام آقای رستمی زاده کار بسیار فوق العاده ای انجام د اده اید .
Top