ماه موزاییکی


این عکس توسظ تلسکوپ 8 اینچ دابسونی و یک وبکم گرفته شده. ابتدا تعدادی فیلم از مناطق مختلف ماه با سی سی دی گرفته شده سپس فیم ها هر کدام استک شده و به صورت یک عکس در آمده و از کنار هم قرار دادن 9 عکس این تصویر موزاییکی درست شده.
Title ماه موزاییکی
Hit 2878
Photographer مهسا محرمیمهسا محرمی
Location شیراز
Camera NexImage CCD Camera
Telescope 8 اینچ دابسونی
Photography Techniques موزاییکی
Date of photography April2015


2 comments have been posted.

متشکرم
کار با ارزشی است به خصوص که با وبکم عکاسی شده است. موفق باشید
Top