night sky's scorpion عقرب آسمان شب


Title night sky's scorpion عقرب آسمان شب
Hit 4121
Location bidkhoon village, kerman
Camera Canon EOS 60D
Lens 17-85 f:4-5.6 IS usm
Lens Aperture f/5
Exposure 5x5min
Photography Techniques STACK
Date of photography 9/03/1393


1 comments have been posted.

دوست گرامی جناب احتشامی عزیز عکس خوب و زیبایی است. به نظر میرسد کمی تلسکوپ خطا داشته و اندکی ستاره ها رد افتاده اند. موضوع دیگر رنگ سبز و زردی است که در تصویر شما دیده میشود به غیر از گازهای زرد موجود در این منطقه بقیه رنگ مربوط به حساسیت دوربین شما و احتمالا آلودگی نوری کمی است که در منطقه شما بوده. معمولا رنگ زمینه آسمان در شب تیره و خاکستری است که در راه شیری با کمی رنگ زرد سبز و آبی مخلوط میشود ممنون از عکس خوبتان موفق باشید
Top