ما و آسمان


Title ما و آسمان
Hit 3241
Photographer پیام صفائیپیام صفائی
Location دریاچه تار
Camera Nikon D7000
Lens Tokina 11-16
Lens Aperture 2.8
Exposure 30 ثانیه
ISO 3200


1 comments have been posted.

با خوش آمد گویی به شما. عکس بسیار خوبی است. به ویژه که با لنز بسیار خوب توکینا عکاسی شده است. دیافراگم را ننوشتته بودید ولی در اگزیف عکستان 2.8 بود که به همراه حساسیت و مطالب دیگر به عکستان اضافه شد. با این که حساسیت 3200 بوده ولی نویز کمی در تصویر هست که احتمالا به دلیل وجود هوای خوب و ارتفاع محل است. در تصاویر بعدی و در زمانی که در این مناطق هستید سعی کنید از روش عکاسی پانوراما برای ثبت ادامه راه شیری هم استفاده کنید. به هر شکل عکس خوب و نمای زیبایی است موفق باشید
Top