ماه


Title ماه
Hit 3472
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location karaj
Camera canon 60D
Lens Aperture 0
Telescope 150mmنیوتنی
Exposure 1.200s
ISO 100
Photography Techniques HDR
Accessories سه پایه
Date of photography 92
keyword


1 comments have been posted.

سلام عکس زیبایی است.از آنجائیکه تکنیک عکاسی را HDR ذکر نموده اید در صورت امکان زمانهای نوردهی را هم یادداشت نمایید
Top