مراحل

 

پانوراما کمان راه شیری کویر چاه جام

پانوراما متشکل از ده شات عکس

Dark Horse


Rho ophiuchi

ناحیه رو مارافسای

مراحل خورشید گرفتگی 5 دی


خورشید گرفتگی

صد روز قبل از خورشید گرفتگی به خودم قول دادم که این گرفت را ببینم، ۱۰۰ روز انتظار و تلاش، شاید همین انتظار و این که ۱۰۰ روز بین بیم و امید شناور بودم این همه دیدن این خورشید گرفتگی را برای من دلچسب کرد. اینجا سواحل جنوب غرب هند است،

Solar Eclipse Evolution

مراحل خورشید گرفتگی جزئی ۵ دی ۱۳۹۸

مراحل کلی خورشید گرفتگی (طرح گرافیکی)

خورشید گرفتگی جزئی 79.9%

مراحل کلی خورشید گرفتگی

خورشید گرفتگی جزئی 79.9%

مراحل گرفت در لاسیا

لاسیا، رصدخانه‌ای بر فراز کوهی از بیابان آتاکامای شیلی!

نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

برندگان مسابقه طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

Top