آینده متروک زمین 2


افزایش دمای کره زمین، استفاده بی رویه از منابع و عدم مدیریت همگی عواملی خواهند بود تا در آینده نچندان دور شاهد بسیاری صحنه های اینچنینی باشیم سازه های که روزگاری رونق فراوان داشتند و رفته رفته متروک خواهند شددر گذشته نچندان دور شاید 50 سال پیش در این نقطه نه اسمان و نه زمین به این شکل بود.و به قطع در آن روز کسی همچین صحنه ای متصور نبود
دوم مهر ماه نودوهشت ساعت حدود 10 شب در اسکله متروک بندر رحمانلو واقع در عجب شیر استان آذربایجان شرقی به ثبت رسید
Title آینده متروک زمین 2
Hit 1389
Photographer مهدی سعیدمهدی سعید
Location روستای رحمانلو
Camera Nikon D610
Lens sigma 35art
F 2.8
Exposure 25sec
ISO 1600


No comments have been posted.

Top