سحابی حلقه در آسمان شهر


Title سحابی حلقه در آسمان شهر
Hit 3788
Location داخل شهر کرمان
Camera canon 40D
Lens Aperture 4.7
Telescope 10 اینچ دابسونی
F 1200mm
Exposure total 7 min
ISO 1600
Accessories neq6
Date of photography 27 خرداد 92


1 comments have been posted.

با توجه به عکاسی از داخل شهر عکس بسیار زیبا و دقیقی شده پیروز باشی
Top