بارش شهابی برساوشی


این عکس از ترکیب 3 فریم که در آنها شهاب ثبت شده بود به دست آمده.
به زودی رد ستاره و تایم لپس آن را هم درست می کنم.
Title بارش شهابی برساوشی
Hit 3376
Photographer عادل کریمیعادل کریمی
Location روستای سنگده
Camera Canon 6D
Lens Samyang 14mm
Lens Aperture 4
Exposure 30 ثانیه
ISO 2500
Date of photography 25 مرداد92


2 comments have been posted.

لطف داری آرمان جان.. مرسی :)
خیلی زیبا شده عکس ، دوربین جدید هم مبارک باشه ... ;)
Top