طلوع خورشید شهداد


Title طلوع خورشید شهداد
Hit 3800
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location شهداد
Camera canon 550D
Lens 55-250
Lens Aperture 4


2 comments have been posted.

مرسی از لطف شما
بسیار زیباست این تصویر در پاییز هنگام غروب پاییزی و چند ابر بسیار زیباتر میشه اینجا کمی بی روحه ولی دست شما درد نکنه زحمت کشیدین خیلی نازه
Top