دو تیز پا در یک نگاه


معمولا وقتی پای تلسکوپ هستم بهترین ابزاری که مسلط هستم ازش استفاده کنم گوشی موبایلم هست.
که لنز دوربین گوشی رو هماهنگ میکنم باچشمی تلسکوپ و عکس میگیریم.
Title دو تیز پا در یک نگاه
Hit 1753
Location کرج
Camera گوشی
Lens ساده
Telescope twinstar ( newtonian reflector )
Date of photography 1398/08/20

Top