ابر های رنگین تاب


وقتی لایه های ابر نازک باشند و از قطره هایی با اندازه یکسان تشکیل شده باشند، پراش نور باعث می شود که این ابر ها رنگی مانند رنگین کمان داشته باشند، اما به دلیل ارتفاع زیاد و پراکندگی ریلی بیشتر رنگ قرمز آنها به چشم می آید. این پدیده زمانی رخ میدهد که ابر تازه در حال شکل گرفتن استٰ در نتیجه قطرات آب تشکیل دهنده ابر اندازه تقریبا یکسانی دارند. همچنین این پدیده ی زیبا بیشتر در ابر های سیروکومولوس، آلتوکومولوس و ابر های عدسی شکل رخ میدهد. به این ابر ها ابر های رنگین تاب می گویند.
Title ابر های رنگین تاب
Hit 3860
Location دانشگاه تحصیلات تکمیلی تحقیقات صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
Camera Canon EOS 60D
Lens lens: 28-300 tamron @ 300mm
Lens Aperture 6.3
Exposure 1/8000
ISO 250
Date of photography 14/dec/2013


No comments have been posted.

Top