مرداب


اين تصوير توسط بنده و دوست عزیزم آقای اسماعیل مرادی گرفته شده است
Title مرداب
Hit 3113
Location خراسان- بجستان
Camera 40
Lens --
Lens Aperture --
Telescope 120
Exposure 240 ثانیه
Filter --
ISO 1250
Photography Techniques --
Accessories مقر Eq6
Date of photography 22-04-92


No comments have been posted.

Top