راه کاهکشان


Title راه کاهکشان
Hit 2441
Location جاده مشهد - تربت - بازه حور
Camera 60
Lens 18-135
Lens Aperture 3.5
Telescope اسکای واچر130 - پایه EQ3
F --
Exposure 210 ثانیه
Filter استار
ISO 1250
Photography Techniques قلمدوش
Accessories --
Date of photography 92-03-24


2 comments have been posted.

از لطف شما سپاسگذارم
آقا بسیار زیباست لذت بردم پیروز باشی
Top