سه تایی قوس

سه تایی قوس


1400/02/06


امتیاز و حق نشر تصویر: Gabriel Rodrigues Santos

این سه سحابی درخشان اغلب در تصاویر تلسکوپی صورت فلکی قوس و زمینه ستاره‌های شلوغِ مرکز راه شیری دیده می‌شوند. در حقیقت ، توریست کیهانی قرن 18 ، چالرز مسیه دو تا از این سحابی‌ها  را دسته‌بندی کرد: M8، سحابی بزرگی که در پایین و راستِ مرکز تصویر دیده می‌شود و M20  رنگی در نزدیکی بالای تصویر. سومین ناحیه نشری NGC 6559 است، در سمت چپ M8 که به وسیله خط غباری تاریکی از سحابی بزرگ‌تر جدا شده است. هر سه سحابی پرورشگاه‌های ستارهای هستند که حدود 5 هراز سال نوری از ما فاصله دارند. سحابی M8 که بیش از 100 سال نوری پهنا دارد به سحابی مرداب معروف است. نام عامیانه M20  هم سه تکه است. گاز هیدروژن درخشان علت رنگ قرمز غالب در سحابی‌های نشری است. اما علت این اختلاف رنگی بارز ، رنگ‌های آبی در سحابی سه تکه است که حاصل انعکاس گردو غبار نور ستاره‌ها است. این نمای میان‌ستاره‌ای گسترده حدود چهار درجه یا هشت قرص ماه کامل کنارِ هم در آسمان است.


Top