بهار


دشت گل در شب و کهشان بر فراز آن
به علت وزش باد گلها کمی تار ثبت شده است
Title بهار
Hit 1359
Location فریدونشهر
Camera canon 6d
Lens samyang 14mm
Lens Aperture 2.8
F 14
Exposure 30
ISO 6400
Date of photography مرداد 98


No comments have been posted.

Top