راه شیری بر فراز تپه های نوک تیز در استرالیا

راه شیری بر فراز تپه های نوک تیز در استرالیا


این چه دنیای عجیبی است؟ زمین. در پیش زمینه تصویر امروز، تپه های مخروطی شکلی یافت می شوند، گل پیچ های سنگی عجیب که در پارک ملی "نامبونگ" در استرالیای غربی قرار دارند. چگونگی شکل گیری این تپه های زیبا با سایز یک انسان، که متشکل از پوسته های صدفی دریای باستان (سنگ آهک) است همچنان ناشناخته مانده است. در پس زمینه تصویر، درست انتهای تپه مرکزی، هلال درخشان ماه دیده می شود. درخشش وهم آور اطراف ماه بیشتر مربوط به نور منطقه البروجی است، که منشأ آن انعکاس نور خورشید توسط دانه های گرد و غبار در حال چرخش بین سیارات منظومه شمسی است. قوس بالای عکس، نوار مرکزی کهکشان راه شیری است. بسیاری از ستارگان و سحابی های مشهور نیز در آسمان شب قابل مشاهده هستند. این پانورامای ویژه که از 29 فریم تشکیل شده در سپتامبر 2015 پس از یک برنامه ریزی دقیق برای عکاسی که شامل تنظیم ماه، تپه های سنگی و سایه های مربوط به آنها بود ، تهیه و ساخته شد. البته در این میان، نور قوی منطقه البروجی یک پدیده دور از انتظار بود.


Top