آسمان پاییزی جزیره هنگام


این اولین مسافرت من به ابن جزیره زیبا واولین عکس نجومی من با دوربین خودم هست امیدوارم لذت ببرین.

Title آسمان پاییزی جزیره هنگام
Hit 2966
Location جزیره هنگام
Camera Canon EOS 60D
Lens 18-55
Lens Aperture f/3.5
Exposure 30 sec
ISO 1600


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی لطف دارید
زیباست
Top