صبح صادق


سلام
من تازه وارد دنياي عكاسي و آسمان شب شده ام . اميدوارم در اين زمينه مرا راهنمايي كنيد.
عكس مربوط به نيم ساعت قبل از طلوع آفتاب مي باشد كه در روستاي دماب در فاصله 120 كيلومتري اصفهان گرفته شده است.
Title صبح صادق
Hit 6287
Location روستاي دماب- اصفهان
Camera NIKON D7000
Lens 18-105
F f/4
Exposure 10s
ISO 1000
Date of photography 5:00 2014/5/31


No comments have been posted.

Top