سه گانه اسد

مشاهده

سهراب علیدوستی
مشاهده :391 مرتبه

M 81

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1289 مرتبه

کهکشان آندرومدا

مشاهده

اشکان هاتفی
مشاهده :1789 مرتبه

Galaxy center

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1039 مرتبه

Swan and Eagle region

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1134 مرتبه

M65 M66 NGC3628 - Leo Triplet

مشاهده

مهدی رحیمی
مشاهده :1474 مرتبه

In this image, the central part of the Milky Way, with its many nebulae as well as the colorful nebulae around it, can be seen

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :1457 مرتبه

کهکشان مثلث

مشاهده

milad azadmanesh
مشاهده :1830 مرتبه

سحابی شکارچی

مشاهده

milad azadmanesh
مشاهده :1100 مرتبه

قلب کهکشان

مشاهده

حمید اسپنانی
مشاهده :1057 مرتبه

M 78

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1091 مرتبه

NGC2903

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1101 مرتبه

IC 410, Flaming Star nebula, IC 405,IC417 ,M36,M38 Ngc 1931

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :2178 مرتبه

Eons of Silence

مشاهده

رضا حکیمی
مشاهده :2179 مرتبه

M51

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :2624 مرتبه

Whirlpool galaxy &  IC4263 ngc 5169 ngc 5173 ngc5198 &.....

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :2152 مرتبه

M31

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :2560 مرتبه

M33 Galaxy

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1924 مرتبه

leo triplete

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1674 مرتبه

M51

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :2071 مرتبه
Top